Allmänna råd om smärta

Du kan leva ett gott liv trots smärta

Personer med långvarig smärta behöver bli ordentligt undersökta. Ibland kan det räcka med en läkarundersökning, ibland krävs olika former av utredningar. Det är viktigt att ta reda på om det finns möjlighet att komma åt själva orsaken till smärtan eller om patienten ska hänvisas till behandlingar som syftar till att minska smärtan och/eller minska konsekvenserna av smärtan.

De strategier som människor väljer för att hantera sin smärtproblematik kan påverka sjukdomsförloppet på ett avgörande sätt. Om du kan upprätthålla en tilltro till din egen förmåga att hantera situationen och hitta realistiska lösningar på de problem som uppstår klarar du dig bättre.

Aktiviteter/åtgärder som kan hjälpa dig att minska smärta och/eller trötthet:

 • Fysisk aktivitet och träning
 • Sömnskola
 • Smärtskola
 • Avslappningsövningar
 • Distrahering (att fokusera på annat då man gör en smärtsam rörelse, exempelvis tänka på vad man ska äta till middag när man går upp för den branta trappan.)
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Medicinsk behandling
 • Behandling med värme/kyla
 • Massage
 • Basal kroppskännedom, en fysioterapeutisk behandlingsmetod.

Vill du veta mer?

Läs om smärthantering i dessa broschyrer.

Du kan också läsa mer på vår hemsida: allmänt om smärta och trötthet och studier om trötthet . Dessutom boktipset ”Överlista smärtan” av smärtläkaren Karsten Ahlbeck. På samma sida finns också en video med öppen föreläsning där representanter för Reumatikerförbundet och Fibromyalgiförbundet har ett samtal med Karsten.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng