Att skriva en motion

Tips till dig som vill skriva en motion till Reumatikerförbundets stämma.

Innan du tittar på filmen… Titta gärna på vårt exempel på hur en motion skulle kunna se ut (Microsoft Word)

Video: Annelie Norberg, ombudsman ger tips om hur du skriver en motion.

Att skriva en motion är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett enkelt och rakt sätt med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå.

Tips

  1. Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.
  2. Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.
  3. Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid förbundsstämman om det är oklart vad förslagsställaren vill.
  4. Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
  5. Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv.
  6. Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag.

Vill du som medlem skriva en egen motion?

Till förbundsstämman eller föreningens årsmöte.Som medlem kan du använda din rätt att skriva en egen motion.Skriv ett förslag på något du vill att Reumatikerförbundet eller din Reumatikerförening ska göra mer av, sluta med eller påbörja.Det kan till exempel  gälla verksamhet eller en intressepolitisk fråga. Beroende på om motionen är riktad gentemot förbundet (om du vill att förbundet centralt ska förändra något) eller föreningen (om du vill att din lokala förening ska förändra något) så kommer din motion att hanteras på olika sätt, se nedan.

Motion till förbundsstämman:

Årsmöte lokal förening – Skicka din motion till din förening senast 15 januari. Årsmötet tillstyrker eller avstyrker din motion. Motionen och beslutet skickas vidare till distriktet representantskap.

Representantskap distrikt

Representantskapet tillstyrker eller avstyrker din motion. Motionen och beslutet skickas vidare till förbundsstämman.

Förbundsstämman

Förbundsstämman beslutar om att bifalla eller avslå motionen.

Motion till föreningens årsmöte:

Årsmöte lokal förening – Skicka din motion till din förening senast 15 januari. Årsmötet beslutar om att bifalla eller avslå motionen.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng