Inledning – Varför ska jag läsa det här?

Vare sig du precis fått en reumatisk diagnos eller om du har levt med den ett tag så har du samma behov att möta de utmaningar som en kronisk sjukdom innebär.  Även om det naturligtvis är nödvändigt att du får den vård och den medicinering du behöver så är det också dina egna insatser som på många sätt avgör hur mycket sjukdomen påverkar ditt liv.

Att bli sjuk är en omställning på flera nivåer. För många kan det upplevas som om det gamla livet tagit slut – vilket kan skapa känslor av nedstämdhet och sorg. Det är lätt att bli modfälld, till och med deprimerad. Istället för att aktivt jobba för att hantera sjukdomssituationen så kan det hända att man förtränger den istället och låtsas som om inget hänt – tills det inte fungerar längre.

Hur klämkäckt det än kan låta är det viktigt att se positivt på framtiden och skapa insikt hos dig själv att det går att leva ett bra liv även med en kronisk reumatisk sjukdom, men det kan kräva lite arbete och planering. Det är bra om den insikten också delas av familj, vänner och arbetskamrater och därför är det viktigt att du också funderar på hur du kommunicerar med din omgivning om det som berörs av din sjukdom.

Ta kontrollen!

Din livskvalitet och vad du får ut av livet beror alltså i slutändan mycket på dig själv. Du är chefen över ditt liv och din sjukdom och andra människor är resurser som hjälper dig att få jobbet gjort. Det kan till exempel vara familj, släkt, vänner, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut eller din patientförening. När de har gett dig sina råd är det upp till dig att själv försöka ta kontrollen och hantera ditt liv på bästa sätt.

Kanske har du lagt märke till att vissa människor med svåra fysiska funktionsnedsättningar verkar ovanligt harmoniska, medan andra med till synes mindre problem verkar ha gett upp. Skillnaden kan vara hur individen förhåller sig till sin sjukdom och vilka strategier som han eller hon använder för att möta och bemästra det som sker.

Att bli chef över sig själv, att ta kontroll, är ofta nyckeln till ett bättre liv. Det är vad denna kursen handlar om.