Målsättning och måluppfyllelse

Den som vill ta kontroll över sig själv och sin sjukdom kan behöva lite hjälp på traven. Att sätta upp tydliga mål som sedan följs upp kan vara ett sätt att sparka igång de förändringar som kan behöva göras.

En sjukdom är så klart kopplad till alla områden i livet, men i förändringsarbetet kan det vara en fördel att fokusera på en eller ett fåtal frågor i taget.

Var upplever du flest svårigheter? Var finns det störst möjligheter att påverka?

Innan du påbörjar arbetet med att formulera mål kan du behöva fundera över din situation och analysera var i livet du helst vill skapa en förändring. Är det i arbetslivet eller privatlivet? Är det på fritiden, i det sociala livet eller i de vardagliga sysslorna hemma?

Kontraktsmetoden

  • Sätt upp ett långsiktigt mål – en vision.
  • Bestäm vilka steg som är nödvändiga för att uppnå målet (delmål).
  • Skriv kontrakt med dig själv.
  • Fullfölj kontrakten.
  • Kontrollera resultatet.
  • Korrigera kontrakten med jämna mellanrum om det behövs, så att du kan lyckas.
  • Se till att belöna dig själv.

Visionen – ett långsiktigt övergripande mål

Fundera över saker du skulle vilja göra. Ibland kan dessa saker kännas avlägsna, nästan som drömmar, men det är viktigt att formulera dem.

Ett långsiktigt mål – en vision – kan till exempel vara att kunna delta i någon ansträngande aktivitet såsom att gå en vandringsled eller cykla Vättern runt. Det kan också vara något mer vardagligt som till exempel att kunna sköta sin matlagning på egen hand. Ditt långsiktiga mål – din vision – grundar sig så klart i dina egna önskningar, men också i dina personliga förutsättningar.

Övning – Formulera en vision för en förändring i ditt liv. ”En dag kommer jag att…”
Exempel: “Om två år kommer jag att gå en vandringsled i fjällen.”

Skriv ner din formulering! Använd eget papper eller skriv ut denna mall och fyll i översta fältet.