Motionens väg, från insändning till slutligt beslut

En motion till förbundsstämman kan skrivas av en enskild medlem, en förening, ett distrikt, en riksförening eller Riksorganisationen Unga Reumatiker.

Video: Johan Hammarström, ombudsman, berättar om en motions väg till beslut.

Ladda ned

Här kan du ladda ned En motions väg (Powerpoint)

När en medlem skriver en motion ska den först sändas till föreningens styrelse, senast 15 januari.

De lämnar i sin tur motionen vidare till sitt årsmöte, med ett utlåtande där de antingen tillstyrker eller avstyrker motionen. Efter behandling på föreningens årsmöte, som även det tar ställning till om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas skickas sedan motionen vidare till distriktets styrelse, senast 21 februari.

Därefter följer samma process som för föreningen; Distriktets styrelse väljer att tillstyrka eller avstyrka motionen, därefter Repskapet. Distriktet skickar sedan motionen vidare till förbundsstyrelsen, senast 31 mars.

Förbundsstyrelsen författar ett svar på motionen och föreslår till stämman huruvida motionen bör bifallas, avslås eller anses vara besvarad, med motivering.

Sist men inte minst fattar sedan stämman och dess ombud beslut om motionen, senast 30 juni.

Ordlista

TillstyrkaNär man rekommenderar att bifalla ett förslag
AvstyrkaNär man rekommenderar att avslå ett förslag
BifallJa till förslaget
AvslåNej till förslaget
Anse vara besvarad Förslaget är redan genomfört eller på god väg att genomföras

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng