Övning: idéer till motionsskrivande

Det kan ibland vara svårt att börja med att svara på frågan ”Vad ska jag/vi skriva en motion om?”. Bättre kan vara att börja med ett eller flera problem man ser, stora som små, för att sedan bena ut vilka tänkbara lösningar man kan hitta. Det är ens idé eller förslags grogrund, det är där alla goda förslag börjar och nyckeln till all förändring och förbättring.

Video: Johan Hammarström, ombudsman.

Ett sätt att arbeta med detta är nedanstående exempel på workshop:

Absurda idéer

Beskrivning: Det vara genom en totalt galen idé som du därefter finner lösningen på ditt problem. Konstnären Paul Cézanne kallade det här sättet att tänka för: ”Tillverka ett fynd”.

  1. Gör en listan på alla absurda och galna idéer och lösningar som du har i kring ditt problem.
  2. Välj en av dessa absurda idéer
  3. Extrahera kärnan i den idéen. Vad är som gör den här idén till en idé?
  4. Gör en lista på alla perspektiv på den här kärnan.
  5. Konstruera en lösning. Nu när du har en massa olika perspektiv på den här idéns kärna så bygg ihop en lösning hur långsökt den än verkar.
  6. Visualisera och berätta för de andra deltagarna om din fantastiska lösning!

Användningsområde: Denna övning kan användas för att vrida och vända på befintliga idéer. Om man kört fast kan övningen kast nytt ljus över problemet. Dessutom kan den användas som ett sätt att väva samman en ny grupp och få öva på att tänka långt utanför ramarna. Detta kan utmynna i idéer och förslag som sedan kan utgöra grunden till en motion till föreningens årsmöte, distriktets Repskap eller förbundets stämma. Ni kan även hitta andra lösningar på problem eller frågor som för den delen inte innebär att man behöver skriva en motion om det.

Rekvisita: Papper, penna och modiga deltagare.

Att tänka på: Man ska påpeka att precis alla idéer får plats i den här övningen till en början. Högt och lågt och framförallt sådant som man först tänker är ogörligt och omöjligt. Det är först i andra fasen vi sållar och väljer ut de idéer som går att arbeta vidare med.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng