Problemlösning med utgångspunkt i smärthantering

Smärta, stelhet och trötthet kan vara en konsekvens av reumatisk sjukdom. Detta kan begränsa dig på olika sätt. Det kan till exempel hindra dig från att utföra en speciell uppgift, hindra dig under dina dagliga rutiner och till och med få dig att känna dig totalt överkörd av din sjukdom. Det kan vara allt från små saker som att öppna dörrar, öppna burkar, till större saker som att undvika att gå på fest därför att du inte vet om du kommer att orka.

Smärta, stress och trötthet

Om du är stressad en längre period ökar kanske smärtan. För stor belastning på lederna kan också öka smärtan. För lite belastning kan ge samma effekt. Det är viktigt att respektera smärtan, men det är också viktigt att den inte gör dig till sin slav. Du behöver lära dig din kropps signaler och att i möjligaste mån inte låta smärtan ta överhand.

Att vara trött är en vanlig mänsklig företeelse. Man blir trött när vissa elementära behov inte tillfredsställs, till exempel dåligt med mat, för lite sömn eller för lite träning. Du kan också bli trött av din sjukdom (fatigue) eller av att vara nedstämd. Smärtan i sig kan göra dig trött. För mycket aktivitet kan också orsaka trötthet. Det är en konst att få en bra balans mellan aktivitet och vila. För människor som har ont väldigt ofta är det särskilt viktigt att känna sina gränser och veta hur mycket man tål, något som kan variera över tid.

Åtta steg som kan hjälpa dig att må bättre

En del problem kan lösas med en metod som innehåller åtta steg. De innebär att::

 1. identifiera
 2. precisera
 3. skriva ner idéer
 4. välja ut
 5. bedöma
 6. ersätta
 7. använda resurser
 8. acceptera

Metoden kan också användas för att bena upp och lösa andra svårigheter i livet, exempelvis sömnproblem.

Att ta sig igenom de åtta stegen

Det första steget handlar om att identifiera orsaken till smärta. Detta är det viktigaste steget och kanske det svåraste. Försök lägg märke till vilka speciella aktiviteter som gör att du får ont. Om du har problem med att identifiera aktiviteter som orsakar smärta, se tillbaks på de senaste 24 timmarna genom att använda denna metod:

 • Skriv ner dina aktiviteter under dygnet.
 • Skriv ner och kryssa för de aktiviteter som orsakade smärta.
 • Sätt en cirkel kring nya aktiviteter (som du gjort det senaste dygnet, men inte tidigare).

Titta på de kryssade och inringade aktiviteterna. Prova igen de aktiviteter du kryssade för att se om du får ont igen. Fråga dig själv om det här är mer eller mindre av aktivitet än vad du brukar göra på en dag. Fundera också över om det var ”stillsamma” aktiviteter eller om de innebar för dig ovana rörelser.

Om inget av det här hjälper dig att identifiera problemet, behöver du se efter så att dina leder inte är varma och svullna, det vill säga visar tecken på inflammation. Tänk också efter om du är extra känslig just nu. Fråga dig om dina grundläggande behov (mat, sömn med mera) är tillgodosedda. Har du ovanligt stressigt eller spänt omkring dig?

Nästa steg handlar om att precisera källan till dina problem.

 • Vilken del av aktiviteten orsakade smärta?
 • När började du bli trött?
 • Tänk också på hur stressad du var, hur fort du arbetade och hur länge du höll på.

Fastställ en aktivitet som du vill göra, men känner att du inte kan. Varför kan du inte göra den? Beror det på smärta, trötthet, stelhet eller svaghet? Är ditt deltagande i olika aktiviteter begränsat på grund av rädsla och/eller hur andra uppfattar dig?

Skriv ner idéer på hur du ska lösa dina problem (aktiviteter/åtgärder). Om du har idétorka, be någon familjemedlem eller kamrat om hjälp.

Välj sedan ut en idé som du tror kan fungera och prova den.

Reflektera över resultatet. Blev problemet helt löst eller bara delvis? Har du fortfarande problem så prova nästa steg.

Ersätt den första idén med en annan från listan om den första inte fungerade. Om det behövs – fortsätt att ersätta tills du har använt alla dina idéer.

Använd resurser. Om dina egna idéer tar slut utan att du lyckats lösa dina problem är det dags att ta till resurser utanför dig själv, till exempel vänner, sjukvårdspersonal, böcker eller personer i reumatikerföreningen.

Om inget fungerar – acceptera att problemet inte går att lösa den här gången. Kanske kan den här metoden ändå hjälpa dig att i framtiden lösa andra problem.

Använd gärna kontraktsmetoden från föregående avsnitt!

När du ska sätta igång med den första idén använd då metoden med långsiktiga mål, delmål i kontraktsform och någon form av dagbok.

Reflektera: Hur ser din situation ut? Var identifierar du orsaken till din smärta? Hur tänker du gå vidare med de olika stegen?

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng