SMARTa mål

Hur sätter man ett bra mål? SMART-modellen är en checklista för att kontrollera att du tänkt på de viktigaste förutsättningarna för att lyckas. SMART är en förkortning för Specifik, Mätbar. Accepterad. Realistisk och Tidsbestämd. Du ställer dig frågan om dina mål har de kvaliteterna. I fallet träning kan det se ut så här:

S = Specifik. Vad ska du träna? 

M = Mätbar. Hur mycket ska du träna? 

A = Accepterad. Är din målsättning accepterad av de som berörs av den? Träning tar tid. 

R = Realistisk. Är det en realistisk nivå för dig? 

T = Tidsbestämd. När ska du ha nått ditt mål eller dina delmål? 

När du satt dina mål och konstaterat att de är smarta är det dags att komma igång!

Reflektion: Ta en stund och gå igenom kontraktet du skrivit. Granska det enligt SMART-modellen. Känns det fortfarande bra eller behöver du ändra lite?

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng