Stämman – vår viktigaste mötesplats

Förbundsstämman är Reumatikerförbundets högsta beslutande organ och ombudens uppgift är att under demokratiska arbetsformer dra upp riktlinjer för det framtida Reumatikerförbundet.

Video: Lotta Håkansson, Reumatikerförbundets ordförande, berättar om vikten av vår stämma.

Ur Reumatikerförbundets stadgar:

§ 6. FÖRBUNDSSTÄMMA

§ 6.1 Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ och har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll av förbundets verksamhet. Förbundsstämman består av 80 ombud och ett ombud från Unga Reumatiker samt förbundsstyrelsen.

§ 6.2 Ordinarie förbundsstämma sammanträder en gång vartannat år efter kallelse av förbundsstyrelsen. Ordinarie förbundsstämma hålls före juni månads utgång.

§ 6.3 Kallelse till ordinarie förbundsstämma ska utsändas minst tre månader före stämmans sammanträde. Samtliga stämmohandlingar ska sändas till ombuden senast 18 kalenderdagar före förbundsstämmans öppnande.

Reumatikerförbundets stadgar (PDF)

 Frågor att diskutera i styrelsen/på medlemsmötet

  • Hur kan stämman vara en möjlighet för mig som medlem att påverka utvecklingen av Reumatikerförbundet och verksamheten? 
  • Hur kan stämman vara en möjlighet för oss i vår förening/vårt distrikt att påverka utvecklingen av Reumatikerförbundet och verksamheten?

Förbundsstämman 2019

Här kan du se en film (14 minuter) med axplock från olika delar från förbundsstämman 2019. Filmen är till för att ge dig som aldrig varit på en stämma en uppfattning om vad en stämma innehåller för olika delar, förhandlingar, middagar, festligheter och trevlige möten med förtroendevalda från hela landet. Men också en film för dig som var med på stämman 2019 och tycker att det är kul att återuppleva den.

Video: Förbundsstämman 2019

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng