Stämmoprotokoll

Video: Johan Hammarström om stämmoprotokoll
  • Beslutsprotokoll innehåller yrkande och beslut
  • Arbetsprocessen för att färdigställa årsmötesprotokollet
  • Vilka får stämmoprotokollet?

Ladda ned

Här kan du ladda ned det justerade stämmoprotokollet från Reumatikerförbundets stämma 25–26 maj 2019 (PDF)

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng