Letar efter molekyler för att hitta nya behandlingar - Reumatikerförbundet

Letar efter molekyler för att hitta nya behandlingar

Myosit orsakar inflammation och svaghet i musklerna. I sin forskning utgår Ingrid Lundberg direkt från sina patienters symtom och prover i sina försök att förstå sjukdomen bättre.

– Vi behöver nya effektivare behandlingar av myosit, säger Ingrid Lundberg.

Myosit tillhör de autoimmuna sjukdomarna där kroppens immunförsvar felaktigt riktar sig mot den egna vävnaden, främst muskler. Men den kan också ge symtom från hud, lungor, leder och hjärta. Effekten av de behandlingar som ges idag är ofta begränsad och många får leva med kvarstående
funktionsbegränsning.

– Därför går min forskning ut på att vi ska lära oss mer om sjukdomen, dess mekanismer och molekyler, för att på så vis utveckla bättre läkemedel som är riktade mot specifika molekyler, säger Ingrid Lundberg, professor i reumatologi vid Karolinska Institutet.

Visionen är att kunna omdirigera immunförsvaret genom att blockera olika vägar och molekyler.

– Målet med de nya läkemedlen är att de ska vara både effektiva och specifika, för att ha så lite biverkningar som möjligt, säger Ingrid Lundberg.

I det aktuella projektet ska hon mer specifikt undersöka vilka molekyler som kan vara viktiga för olika undergrupper av myosit, indelat efter vilka organ som drabbas, för att förstå immunförsvarets målmolekyler och lära mer om sjukdomens prognos.

– Bland annat vill vi lära oss var och när autoantikroppar, som är riktade mot den egna vävnaden, bildas, säger Ingrid Lundberg.

I sin forskning har hon tillgång till en unikt stor databas (5 000 patienter internationellt, 500 från Karolinska Universitetssjukhuset med kliniska data samt blod- och muskelprover. Prover tagna före behandling jämförs med dem som tas under och efter behandlingen.

Sedan 2018 har Ingrid Lundberg en forskningspartner från Reumatikerförbundet, Anneli Dihkan. Hon har själv dermatomyosit sedan tio år tillbaka, som framför allt påverkar huden, och tyckte att det lät spännande att engagera sig som forskningspartner när hon skulle pensionera sig för några å sedan.

– Jag arbetade tidigare som biomedicinsk analytiker och tycker att det medicinska är kul. Jag är med på ganska mycket möten som forskarna har, dels i pågående projekt, dels när de diskuterar nya studier.

Anneli Dihkan

Hon har exempelvis läst och varit med och påverkat utformningen av olika enkäter och frågeformulär som forskarna använder sig av för att samla in
information om hur patienterna mår och upplever sin sjukdom.

– Det handlar framför allt om att de ska vara tydliga och begripliga. Jag har en del åsikter om deras utformning och hur texterna och frågorna formuleras.

Anneli Dihkan

Möjligheten att bli forskningspartner hittade hon på Reumatikerförbundets webbplats.

– Det är väldigt spännande och jag känner att jag bidrar och gör nytta. Det blir också vanligare att forskningspartners är med i nya studier idag. Ofta är det ett krav när forskarna söker ekonomiska anslag för sina projekt.

Anneli Dihkan

Vad är bäst med att vara forskningspartner?

– Att få känna sig nyttig, och att det förhoppningsvis kommer patienterna till nytta i slutändan, säger Anneli Dihkan.

Ingrid Lundberg är inne på samma spår.

– Det är oerhört viktigt för mig att Anneli hela tiden har patientperspektivet, och att vi forskare påminns om det. Det är inte alla av oss läkare som har förmåga att sätta sig in i rollen som patient. Anneli hjälper oss verkligen med det, säger Ingrid Lundberg.

Hur viktigt är det här stödet för din forskning?

– Det är väldigt viktigt och är ett tryggt stöd för min forskning. Det används huvudsakligen till lön till en biomedicinsk analytiker som arbetar med mina prover.

Ingrid Lundberg

Ingrid Lundberg

Titel: Professor i reumatologi, Karolinska Institutet.
Forskning: Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit.
Anslag: 250 000 kr
Drivkraft: Möten med personer med myosit gör att jag vill försöka förstå vad som orsakar sjukdomen och symtomen för att kunna förbättra behandlingen.

Anneli Dihkan

Titel: Forskningspartner inom Reumatikerförbundet. Ordförande Riksförening för myositsjukdomar.
Forskning: Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit.
Drivkraft: Att få känna sig nyttig, och att det förhoppningsvis kommer patienten till nytta i slutändan.

Ur: Forskningsrapporten 2021
Text: Fredrik Hed
Bilder: Adobe och privat
Tema:Forskningsrapporten och julen 2021diagnos myosit

Hela forskningsrapporten 2021 kan du ladda ner här

Har du myosit? Besök Riksförening för myositsjukdomar – och bli medlem!

En forskningspartner är en person som lever med en reumatisk sjukdom och har unika kunskaper både om sin sjukdom och hur det är att leva med den. Reumatikerförbundet har sedan 2008 utbildat forskningspartners som därefter kan ingå som medarbetare och expert på patientperspektivet i ett forskningsprojekt. Läs om att delta som forskningspartner – som medlem i Reumatikerförbundet eller om du som forskare söker forskningspartner här: Forskningspartner.

Ge en gåva

Forskningen behöver din gåva! Swisha enkelt med din mobil.

Söker du fler alternativ för att ge en gåva? Titta in här: Ge en gåva.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng