Målet är att kunna förebygga ledgångsreumatism - Reumatikerförbundet

Målet är att kunna förebygga ledgångsreumatism

Genom att förstå sjukdomen bättre, och hur den uppkommer, hoppas forskaren Anca Catrina kunna utveckla metoder för att stoppa att ledgångsreumatism bryter ut. Ett sätt kan vara att använda redan godkända läkemedel i förebyggande syfte.

Många patienter som kommer till Anca Catrina får frågan om de vill vara med i vetenskapliga studier. Och nästan alla tackar ja.

Patienterna är mycket viktiga

– Utan patienterna skulle det inte gå, de är väldigt viktiga för oss, säger Anca Catrina, läkare och professor i reumatologi vid Karolinska institutet, KI, i Solna.

Hösten 2017 tillträdde Anca Catrina som chef för den reumatologiska forskningen på KI. Hon har under lång tid studerat ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA). I hennes forskning har hon kunnat visa att det händer mycket i kroppen lång tid innan själva sjukdomen bryter ut.

– Vi har till exempel kunnat visa att både gener och luftföroreningar kan aktivera immunförsvaret. Sedan bildas antikroppar som kan göra att sjukdomen sätter igång. Men troligen är det bara vissa antikroppar som gör att man utvecklar sjukdom. Det gäller att identifiera just vilka antikroppar som är inblandade.

Tidiga insatser

Med tiden har hennes forskning mer och mer inriktas mot tidiga insatser vid RA.

– Vi tittar mycket på hur vi ska kunna hitta personer i befolkningen med högre risk att utveckla sjukdom, hur vi ska kunna hitta dem tidigt, i primärvården, innan sjukdomen har brutit ut, och vilka åtgärder vi ska sätta in för att bromsa upp sjukdomen från att bryta ut.

Forskningen kallas translationell (översättande) och går ut på att kombinera laboratorieforskning, klinisk forskning i vården med epidemiologisk forskning, där forskarna undersöker sambanden mellan ohälsa och de faktorer som ökar risken för ohälsa.

Förebygga sjukdomen

Målet är att kunna förebygga sjukdom, men det ligger lite längre fram i tiden. Det är fortfarande mycket att förstå kring sjukdomen innan effektiva förebyggande metoder, prevention, kan börja studeras och testas ordentligt.

– När primärvården skickar patienter till oss har många av dem smärta. De testar också positivt på blodprov som vi tar, där vi tittar på speciella antikroppar som fungerar som sjukdomsmarkörer. De har ömma leder, men de är inte svullna ännu.

Dessa personer ligger i riskzonen och kommer att följas. De får information, smärtlindring men ingen specifik behandling, och möjlighet att snabbt komma tillbaka om de blir sämre.

– Då kan vi ta snabba beslut, och sätta in olika åtgärder för att se om vi kan bromsa sjukdomen.

Framgångsrika studier på möss

En sak som hon redan har studerat i möss är att ge dem injektioner med bisfosfonater, ett läkemedel som används vid benskörhet, osteoporos. Genom att ge bisfosfonater till möss som har ledvärk och antikroppar, som personerna ovan, kan smärtan lindras, medan de möss som får vanliga smärtstillande mediciner inte upplever någon effekt alls.

– Mot slutet av 2018 hoppas jag att vi kan börja testa detta i några människor, att ge dem dropp med bisfosfonater, för att se om de får mindre ledvärk och om insjuknandet fördröjs. Fungerar det som tänkt kan det på sikt fungera som prevention , säger Anca Catrina.

Fastnade tidigt för reumatologi

Anca Catrina läste medicin i Rumänien och fastnade för reumatologi redan på universitetet. På 1990-talet hände det mycket spännande inom reumatologin, bland annat utvecklingen av de första biologiska läkemedlen (TNF-hämmarna), där den svenske läkaren och forskaren Lars Klareskog på KI var drivande.

– Det finns en lång och stor tradition av reumatologisk forskning här på KI, och det bidrog till att jag flyttade till Sverige 2003.

Anca Catrina är en av många forskare som får ekonomiskt stöd från Reumatikerförbundet. År 2017 fick hon totalt nästan 450 000 kronor .

– Det är mycket pengar och jag är väldigt glad och tacksam för det. Det kostar mycket pengar att bedriva högkvalitativ forskning i världsklass som vi gör här på KI, och det hade inte gått utan pengarna från Reumatikerförbundet.

Anslagen är ett stort erkännande

Hon berättar också att så stora anslag är ett erkännande för att hennes arbete betyder mycket för många. Ytterligare bevis att hennes forskning är i världsklass fick hon när hon förra året tilldelades ett europeiskt forskningsanslag från EU, ett så kallat ERC Consolidator Grant, på hela 2 miljoner euro (nästan 20 miljoner kronor), för att kunna forska ännu mer kring tidiga insatser för att förebygga att sjukdomen reumatoid artrit bryter ut.

– Det är hedrande och det möjliggör fortsatt forskning, säger Anca Catrina.

Författare: Fredrik Hed

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng