Reumatikervärlden: Många förpackningar får underkänt i ny undersökning - Reumatikerförbundet

Reumatikervärlden: Många förpackningar får underkänt i ny undersökning

Endast en av åtta förpackningar får godkänt som ”lätthanterlig” när Reumatikerförbundet testar några av de vanligaste produkterna i PRO:s matkasse.

Uppskattningsvis har omkring en och en halv miljon svenskar nedsatt funktion i sina händer och av dessa är det många som har en reumatisk sjuk­dom .

Av produkterna på bilden har endast glassen från Sia fått godkänt i testet.

Därför har Reumatikerförbundet sedan lång tid tillbaka verkat för att företag ska bli bättre på att erbjuda mer lättöppnade och lätthanterliga förpack­ningar.
Ett steg i det är att regelbundet ge­nomföra godkännandetester och certi­fieringar av produkter, samt på olika sätt medverka i företags produktutveckling. Arbetet sker i samarbete med industri­designern Lena Lorentzen som driver ett produkttestföretag och som har skrivit boken ”Öppna dig! Handbok i design av lätthanterliga förpackningar”.

Det är också Lena Lorentzen som nu står bakom Reumatikerförbundets se­naste förpackningsundersökning, som har genomförts i samarbete med PRO och deras årliga prisundersökning
”PRO:s matkasse”.

– Utvecklingen av användar­vänliga förpackningar går åt ett positivt håll. Däremot går det alldeles för långsamt, vilket resultatet i den här senaste under sökningen också pekar på, säger hon.

Totalt har åtta produkter från PRO:s matkasse testats i undersökningen: Oboy chokladdryck, Gevalia kaffe, Felix ketchup, Falksalt, Ekströms blåbärs­soppa, Falu Råg­rut Wasabröd, Sia glass samt Jozo salt. Av dessa är det endast en som har fått godkänt av testpanelen – nämligen Sia glass som fick godkänt på samtliga moment. Övriga produkter fick underkänt. I kommentarer från testpanelen framgår bland annat följande om vissa av produkterna: ”jag var tvungen att använda tänderna”, ”för tung och otymplig” och ”hjälpmedel är nödvändigt”.

– Jag är inte förvånad över resultatet utan kan bara konstatera att det finns en hel del att ta tag i, säger Lena Lorentzen.

Lotta Håkansson, Reumatikerför­bundets ordförande, är inte heller sär­skilt förvånad. Däremot tycker hon att det är förvånansvärt att det är så pass vanliga produkter som inte lever upp till godkänd nivå.

– Det här är ju väldigt etablerade produkter. Att man ändå inte har tänkt till mer när det gäller förpackningarna visar på att det fortfarande finns ett väldigt litet kundfokus vad gäller till­gänglighet, säger hon.

Lotta Håkansson har förståelse för att det finns många olika parametrar att ta hänsyn till när man tar fram nya förpackningar. Trots detta menar hon att man måste kunna göra mer.
– Kunskapen finns definitivt. Ändå glöms detta bort varje gång en ny produkt ska tas fram, säger hon.

Lotta Håkansson hoppas nu att sam­arbetet med PRO kan sätta nytt ljus på problemet.

– Samarbetet med PRO gör att vi kan få ett större genomslag. Tillsammans hoppas jag nu att vi kan få igång en ordentlig diskussion kring detta och se till att göra tillgängligheten till en själv­klar del i produktutvecklingen.

Även industridesignern Lena Lorentzen hoppas att undersökningen kan bli en spark i baken för företagens produkt utveckling.

– Användbarheten är en väldigt viktig konkurrensfördel i dag. Det här är en stor konsumentgrupp, och flera under­sökningar visar att konsumenter i dag inte är särskilt varumärkestrogna. De köper helt enkelt de förpackningar som går att öppna, säger hon.


Om undersökningen
Undersökningen är gjord enligt en metod som kallas ”Design För Alla-testet” där en brukarpanel om elva personer med nedsatt handfunktion har fått utvärdera produkternas användbarhet, med målet att avgöra om produkterna i slutändan kan godkännas som lätthanterliga enligt certifieringen ”Reumatikerförbundet godkän-ner.” Testpersonernas funktions-nedsättning har sedan jämförts med en större referensgrupp. På så sätt har man kunnat få fram en kvantitativ bedömning utifrån en kvalitativ storlek på testgruppen.

”Reumatikerförbundet godkänner”
Reumatikerförbundet tar reda på hur användarvänliga olika produk-ter på marknaden är. Företag vars produkter uppnår nivån ”godkänt” kan i sin framtida marknads-kommunikation för den testade produkten använda begreppet ”Godkänd av Reumatikerförbun-det” med tillhörande sigill.

Läs mer om Lättöppnat och lätthanterligt

Text: Malin Letser
Bild: RF
Ur Reumatikervärlden 3/2020
Tema: Smärta

Reumatikervärlden är en medlemsförmån och utkommer med sex nummer varje år. Bli medlem du också!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng