Nu ökar tryggheten för dig som är sjukskriven - Reumatikerförbundet

Nu ökar tryggheten för dig som är sjukskriven

Dagens sjukförsäkringsregler är inte anpassade för personer med reumatiska sjukdomar. Det saknas kunskap om hur reumatisk sjukdom påverkar arbetsförmågan.

Reumatikerförbundet välkomnar därför de regelförändringar i sjukförsäkringen som förhandlades fram i natt. Vi ser fram emot en mer rättvis sjukförsäkring i linje med den uppfattning som Reumatikerförbundet haft i många år.

– Reumatikerförbundet, och många andra, har varit pådrivande i arbetet att förändra dagens sjukförsäkringsregler. Vi vet att det är en viktig fråga för personer med reumatiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen, säger Lotta Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Färre personer kommer att utförsäkras 
Förändringen innebär att fler kommer kunna behålla sin sjukpenning efter dag 180 i sjukskrivningen, om det finns övervägande skäl som talar för att man kommer kunna komma tillbaka till jobbet senast dag 365.

-Nu ökar tryggheten för den som är sjukskriven med exempelvis det som kallas diffusa symptom eller har lite mer oklara diagnoser, som att man är långtidssjuk i Covid-19, säger finansminister Magdalena Andersson med anledning av regelförändringarna.

Reumatikerförbundet har läst och skrivit remissvar på den utredning som legat på regeringens bord. I den föreslås även att sjuka ska prövas för de faktiska jobb som finns, istället för mot hela arbetsmarknaden.

– Tack till alla beslutsfattare som har lyssnat på oss. Det kommer att göra vardagen lättare för alla de som riskerat att bli utförsäkrade, säger Eva-Maria Dufva, intressepolitisk chef på Reumatikerförbundet.

Regeländringarna är permanenta och kommer att börja gälla mars 2021. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng