Ny kunskap - gener hos reumatiker kan rädda liv - Reumatikerförbundet

Ny kunskap – gener hos reumatiker kan rädda liv

Dödligheten hos patienter med reumatisk systemsjukdom är tre gånger så hög som hos övrig befolkning med samma ålders- och könsfördelning. En av de vanligaste sjukdomarna som drabbar patienterna är cancer. Nu ska ett forskningsprojekt bidra med ny kunskap för att vården i framtiden ska kunna identifiera personer i högriskzon.

Cancer är en av de främsta dödsorsakerna bland personer med reumatisk systemsjukdom*. Vi vet inte tillräckligt om varför patienter med reumatisk systemsjukdom drabbas av cancer och hur det går för dem. Men med det här projektet, som är ett tvärvetenskapligt internationellt samarbete, vill vi besvara frågor som ökar kunskapen, säger Marie Holmqvist.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att tidigare kunna identifiera och därmed behandla patienter med reumatisk systemsjukdom som insjuknar i cancer. Forskarna vill uppnå detta genom att besvara fyra frågor:

  • Vilka cancerformer är vanligare vid reumatisk systemsjukdom än i övrig befolkning och när inträffar de i förhållande till diagnos av den reumatiska sjukdomen?
  • Vad betyder vår medfödda genetiska uppsättning för cancerutvecklingen?
  • Går det att förutse vilka patienter som kommer att få cancer?
  • Hur går det för patienterna efter att de insjuknat i cancer?

– Vi ska följa patienter som diagnostiserats med reumatisk systemsjukdom och som bidragit med prover till forskning, samt kontrollindivider från befolkningen som insjuknat i cancer, berättar Marie Holmqvist.

Inom ramen för projektet ska forskarna bland annat analysera genetiska varianter hos de som lämnat prover. Detta för att identifiera mutationer i arvsmassan kopplade till cancer i denna grupp. I ett annat delprojekt kommer vi att använda avancerade statistiska modeller för att försöka förutsäga vilka som kommer att få cancer.

Nyttan för patienten

Om forskarna får kunskap om hur de ska identifiera patienter som löper hög risk för cancer redan när de insjuknar i sin reumatiska sjukdom, kan tiden till en cancerdiagnos förkortas. Det innebär att patienten kan få rätt cancerbehandling snabbare. I slutändan kan detta rädda liv, säger Marie Holmqvist.

Vad betyder Reumatikerförbundets stöd för dig i din forskning?

-Det är jätteviktigt för mig och mitt team. När patientorganisationen stöttar oss visar det tydligt att vår forskning betyder något för patienterna, och det känns värdefullt. Men stödet innebär också att vi kan stärka organisationen runt forskningen. Det bidrar till att vi kan anställa en forskningssjuksköterska på deltid och att vi kan få hjälp med exempelvis informationsinhämtning.

Marie Holmqvist

Titel: Docent i epidemiologi, Karolinska Institutet, ST-läkare i reumatologi, Karolinska universitetssjukhuset.

Forskning: Cancer vid reumatisk systemsjukdom.

Anslag: 155 000 kr

Drivkraft: Drivkrafterna är många. Dels finns det en kortsiktig belöning i att forska, delas för det är så otroligt roligt. Jag träffar till exempel många andra forskare som ger en värdefull intellektuell stimulans. Men sedan finns så klart den långsiktiga belöningen; att medverka till bättre vård och behandling. Alla frågeställningar jag arbetar med härrör ur möten med patienter, där grundfrågan är: hur kan vi lösa det här problemet så att det blir bättre för patienten?

*Reumatiska systemsjukdomar är reumatiska sjukdomar med inflammation i och påverkan på flera olika organsystem, som exempelvis systemisk lupus erythematosus, Sjögrens syndrom, systemisk skleros, myositer med mera. I detta forskningsprojekt ingår endast idiopatisk inflammatorisk myopati och systemisk skleros.

Vill du vet mer om systematisk skleros? Klicka här!
Vill du veta mer om myosit? Klicka här!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng