Ny ordförande utsedd i Reumatikerförbundets Vetenskapliga Nämnd - Reumatikerförbundet

Ny ordförande utsedd i Reumatikerförbundets Vetenskapliga Nämnd

För att bedöma de forskningsansökningar som kommer till reumatikerfondens öppna utlysning har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden, som består av en grupp välmeriterade forskare inom reumatologi och närliggande forskningsområden. I samband med nämndens möte i februari avgick ordförande Thomas Skogh. Vi är nu mycket glada för att kunna presentera Helena Forsblad d’Elia som ny ordförande i Reumatikerförbundets Vetenskapliga Nämnd.

Helena Forsblad d’Elia är professor och överläkare i reumatologi vid Umeå Universitet och har suttit med i Vetenskapliga Nämnden sedan 2016.

Det har blivit fyra bedömningsomgångar hittills, säger Helena. Det är ett viktigt uppdrag men också väldigt roligt. Det ger en möjlighet att få en bra överblick av vad som pågår och är på gång inom reumatologisk forskning i Sverige.

Efter ungefär två månaders förberedande arbete träffas Vetenskapliga Nämnden under två intensiva dagar för att gemensamt föreslå en fördelning av forskningsmedlen efter att samtliga ansökningar gåtts igenom. Då ansökningarna spänner över ett vitt fält och de sökande befinner sig på forskningsmässigt olika nivåer och inom olika professioner är det viktigt att det i gruppen finns en bredd så att bedömningarna blir rättvisa och besluten trygga.

Vi diskuterar och samråder och kommer överens om vad som blir rimligt för varje projekt, berättar Helena.

Helena Forsblad d’Elia har forskat sedan nittiotalet. Hon har framför allt hållit på med klinisk patientnära forskning, med translationella inslag samt registerforskning. De reumatiska sjukdomar som Helena undersökt närmare genom åren är bland annat ledgångsreumatism, Sjögrens syndrom och systemisk lupus erythematosus, SLE, men sedan tio år tillbaka har hon fokus på inflammatorisk ryggsjukdom, ankyloserande spondylit (AS).

Helena tycker arbetet inom Vetenskapliga Nämnden fungerar bra och att det finns en väl inarbetad rutin att bedriva verksamheten sedan ganska många år.

När nämnden behövde en ny ordförande så kände jag att jag med mina fyra års erfarenhet blivit tillräckligt varm i kläderna för att anta en ny utmaning. Det ska bli roligt att fortsätta inom Vetenskapliga Nämnden fast i en liten annan roll, säger Helena.

Som forskare är man inriktad på sina egna projekt och frågeställningar. Helena tycker det är givande att genom arbetet i Vetenskapliga Nämnden få en inblick i andra forskares projekt och kunna följa utvecklingen av projekten över tid. Det har genom åren skett justeringar och uppdateringar för att förbättra arbetet med anslagsfördelningen och Helena ser det som viktigt att nämnden är uppmärksam på förändringar i omvärlden och försöker bidra till att verksamheten utvecklas.

Man behöver vara öppen för förändring hela tiden, säger Helena om framtiden. Forskning handlar ju om att på ett systematiskt sätt lyckas ta fram betydelsefull ny kunskap.

Foto: Helena Forsblad d’Elia
Fotograf: Mattias Pettersson

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng