Bulletinen för reumatiska systemsjukdomar

Tidningen Bulletinen bevakar frågor runt de reumatiska inflammatoriska systemsjukdomarna. Artiklarna tar upp forskningsläget, personreportage, olika behandlingsmetoder, etc. De artiklar som är faktabaserade granskas av professionell vårdpersonal.

Prenumerationspriset är endast 120 kronor för fyra nummer per år om du är medlem och 150 kronor om du inte är det. För prenumeration maila ditt namn och adress, samt medlemsnummer eller personnummer till [email protected]

Bulletinen har en egen facebook grupp. Här kan du gå med och bidra med kommenterar kring kommande tidning. Ris och ros. Allt är lika välkommet och utvecklande.

Bulletinen blir lite omgjord från och med 2018. Ansvarig utgivare och redaktör blir Yvonne Enman. Petra Meyer Lindroth formger gör om den grafiska formen för tidningen och blir tidningens nya formgivare. Tidningen kommer att innehålla fler forskningsreportage och något färre personporträtt.

Mejla gärna [email protected] med tankar, förslag och synpunkter.

Bland de reumatiska inflammatoriska systemsjukdomarna ingår många diagnoser. Bulletinen bevakar främst:

 • Behçets sjukdom
 • Churg-Strauss syndrom
 • Cogans syndrom
 • Dermatomyosit
 • Granulomatös polyangit (Wegeners)
 • Henoch-Schönleins purpura
 • Hypokomplementär urtikariell vaskulit
 • Inklusionskroppsmyosit
 • Kawasakis sjukdomKryoglobulinemisk vaskulit
 • MCTD – Mixed connective tissue disease
 • MPA – Mikroskopisk polyangit
 • Polyarteritis nodosa
 • Polymyalgia reumatika (Jättecellsarterit)
 • Polykondrit
 • Polymyosit
 • Primär cerebral angit
 • Sjögrens syndrom
 • Systemisk skleros/sklerodermi
 • SLE – systemisk lupus erythematosus
 • Systemisk vaskulit
 • Takayasus arterit

Temporalarterit (se även jättecellsarterit)

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!