Nummer 1 – 2014

Bulletinen nr 1, 2014

Läs om lilla Emmy som är född med AV-block, Sandra som har både SLE och epilepsi och jobbar på Försäkringskassan, professorer som svarar på frågor och mycket mer.

Du hittar Bulletinen som bilaga nedan i PDF-format.

Bulletinen_1-2014_för_hemsidan.pdf