Nummer 1 – 2015

Bulletinen nr 1 2015

Tema: Trötthet och kost. Läs om Gunnel Nordmark som intervjuats om trötthet vid Sjögrens syndrom. Aladdin Muhammad, Skånes universitetssjukhus i Lund är Bulletinens nya specialist på systemsjukdomar. Sara – en blivande biokemist som har SLE. 

Du hittar Bulletinen som bilaga nedan i PDF-format.

Bulletinen nr 1 2015 i PDF-format