Nummer 1 – 2016

Bulletinen nr 1 2016

Läs om sex kvinnors olika livsöden. Elisabet Svenungsson är docent på Karolinska sjukhuset i Solna och har faktagranskat en text om antifosfolipidsyndrom, ASP. Professor Anders Bengtsson, Skånes universitetssjukhus, Lund, har faktagranskat en text om subakut kutan lupus erythematosus – SCLE. 

Du hittar Bulletinen som bilaga nedan i PDF-format.

Bulletinen nr 1 2016 i PDF-format