Nummer 1 – 2018

Kosten påverkar inte bara besvären av reumatiska sjukdomar, utan också hur väl man svarar på behandlingen mot dem. Det räcker dock inte att kompensera med kosttillskott, utan näringen behöver komma från kosten man äter, det visar Cecilia Lourduss avhandling om kostens påverkan på pateiner med reumatisk sjukdom. I det här numret tar Bulletinen upp flera intressanta frågor om kost.

Nummer 1 – 2018