Nummer 1 – 2018

Kosten påverkar inte bara besvären av reumatiska sjukdomar, utan också hur väl man svarar på behandlingen mot dem. Det räcker dock inte att kompensera med kosttillskott, utan näringen behöver komma från kosten man äter, det visar Cecilia Lourduss avhandling om kostens påverkan på pateiner med reumatisk sjukdom. I det här numret tar Bulletinen upp flera intressanta frågor om kost.

Nummer 1 – 2018

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng