Nummer 2 – 2013

Du möter Magnus och Helena som är föräldrar till provrörsbarn. SLE dagar att minnas. Ögonläkare Bengt Hedqvist svarar på frågor om Sjögrens.

Bulletinen nr 2 2013