Nummer 2 – 2016

Nummer 2 – 2016 

Spelar utseendet någon roll? Frågan kan uppfattas som kontroversiell, men när Bulletinen la ut den på nätet vällde svaren in. I detta nummer ägnar sig Bulletinen åt att diskutera kring den uppmärksammade frågan. 

Du hittar Bulletinen som bilaga nedan i PDF-format.

Bulletinen nr 2 – 2016