Nummer 2 – 2016

Nummer 2 – 2016 

Spelar utseendet någon roll? Frågan kan uppfattas som kontroversiell, men när Bulletinen la ut den på nätet vällde svaren in. I detta nummer ägnar sig Bulletinen åt att diskutera kring den uppmärksammade frågan. 

Du hittar Bulletinen som bilaga nedan i PDF-format.

Bulletinen nr 2 – 2016

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng