Nummer 2 – 2018

Roger Hesselstrand, reumatolog och forskare i Lund.

Temat i nummer två är systemisk skleros. Roger Hesselstrand är den reumatolog och forskare som för vidare arvet i Lund vad gäller systemsisk skleros/sklerodermi. Här berättar han om sitt arbete. sidan 10-11. 

Bulletinen nr 2 – 2018