Nummer 3 – 2016

Bulletinen nr 3 – 2016

Ett litet sår på benet kan tyckas oförargligt till en början, men utvecklas det till ett bensår kan det ställa till en hel del problem. Hur förebygger man bensår, vad beror de på – och hur behandlas de när de väl uppstått? Temat för detta nummer är sår.

Du hittar Bulletinen som bilaga nedan i PDF-format.

Bulletinen nr 3 2016