Nummer 4 – 2016

Bulletinen nr 4 – 2016

Vad är lycka? Skulle jag vara lyckligare om jag var frisk? Visst spelar välmåendet, ekonomi och sömn in. Men det finns flera vägar till att finna lyckan. När man lever med sin sjukdom blir man extra bra på att hitta den. I detta nummer ägnar sig Bulletinen åt att prata kring temat lycka. 

Du hittar Bulletinen som bilaga nedan i PDF-format.

Bulletinen nr 4 2016.pdf