Nummer 4 – 2016

Bulletinen nr 4 – 2016

Vad är lycka? Skulle jag vara lyckligare om jag var frisk? Visst spelar välmåendet, ekonomi och sömn in. Men det finns flera vägar till att finna lyckan. När man lever med sin sjukdom blir man extra bra på att hitta den. I detta nummer ägnar sig Bulletinen åt att prata kring temat lycka. 

Du hittar Bulletinen som bilaga nedan i PDF-format.

Bulletinen nr 4 2016.pdf

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng