Grafisk profil - Reumatikerförbundet

Grafisk profil

Från och med den 15 mars 2018 ser Reumatikerförbundet annorlunda ut i färg och form. Vårt tidigare gröna R är ersatt av ett nytt märke som innehåller hela vårt namn. Vi byter också typsnitt och bildmanér på alla trycksaker och digitala publikationer, och vi får en ny domän till vår hemsida som nu har adressen www.reumatiker.se.

Här laddar vi upp alla dokument som ditt distrikt/förening behöver för att kunna följa den nya grafiska profilen. Här hittar du också information om den nya grafiska profilen och varför vi byter. Särskild information finns också för dig som är samarbetspartner eller leverantör.

Varför byte av grafisk profil?
Bakgrunden till profilbytet är att den tidigare inte fungerade effektivt, och därför inte användes av organisationen. Med den nya profilen ser vi också till att vi syns bättre i ett medielandskap som alltmer domineras av skärmar istället för papper. Den nya grafiska profilen har en stark tydlighet som fungerar effektivt i digitala medier. Syns vi bättre når vi lättare fram med vårt budskap – att reumatiska sjukdomar är allvarliga och drabbar många människor i alla åldrar och att det behövs mer resurser för rehabilitering, vård och forskning. 

Vill du veta mer?
Ladda gärna ner informationfilerna. I dokumentet frågor och svar får du svar på de allra vanligaste frågorna. Du är också välkommen att kontakta Reumatikerförbundets kommunikationsavdelning för att få svar på dina frågor.

Om märket
Märket finns att ladda ner i flera olika format. Bland annat för tryck och för skärm. 

Hur använder jag wordmallen?
1. Öppna dokumentet.
2. Klicka på aktivera redigering längst upp.
3. Dubbelklicka på det fält du vill ändra i.

Manual för nedladdning av typsnitt, märke och symboler

Typsnitt
Typsnittet ligger som en så kallad packad/zippad fil. Den går att ladda ner i både pc och mac. 

1. Klicka på länken. En så kallad packad mapp lägger sig till vänster längst ner i fönstret.

2 Klicka på mappen och öppna den. För över alla filerna i en ny mapp på ditt skrivbord.

3 Högerklicka på typsnittsfilerna. När du högerklickar hittar du ett knappval som heter installera. Välj installera och typsnitten installerar sig automatiskt i din dator. 

Har du en äldre dator eller behöver hjälp med att ladda ner och installera filerna. Tveka inte att höra av dig till Reumatikerförbundets kommunikationsavdelning. 

Typsnittet går även att hämta gratis på den här länken: https://fonts.google.com/specimen/Source+Sans+Pro

Märket 
Märket  ligger i en så kallad packad/zippad mapp.

1. Klicka på länken. Den packade/zippade filen lägger sig till vänster längst i fönstret.

2. Klicka på mappen och öppna den, lägg mappen på ditt skrivbord. Det finns ett antal olika filer i mappen eftersom märket är anpassat till olika ändamål, till exempel tryck, skärm och utskrift. Välj det format som passar ditt uppdrag. 

Symboler
Symbolerna ligger i en så kallad packad/zippad mapp.

1. Klicka på länken. Den packade/zippade filen lägger sig till vänster längst i fönstret.

2. Klicka på mappen och öppna den, lägg mappen på ditt skrivbord. Det finns ett antal olika filer i mappen eftersom symbolerna är anpassade till olika ändamål, till exempel tryck, skärm och utskrift. Välj det format som passar ditt uppdrag. 

Reumatikerförbundet–Varumärkesmanual
Information till leverantörer och partners.docx
Information till leverantörer och partners – ENG.docx
Förklaringstext Ny grafisk profil.docx
Frågor och svar–Ny grafisk profil

Typsnitt

Märke (alla logotyper för tryck, webb) zippad fil


Reumatikerförbundet–Rapportmall
Reumatikerförbundet–PowerPointmall
AffischA4.pdf
AffischA3.pdf
Affisch70x100.pdf

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng