Förbundsstämma

Alla medlemmar berörs av förbundsstämman. Ombuden som representerar medlemmarna fattar beslut om inriktningen av förbundets arbete. Det kan handla om allt från stadgar till olika ställningstaganden för forskning. 

Förbundsstämman är vår organisations högst beslutande organ. Det betyder att ingen annan del av organisationen står över stämman, och det som beslutas där styr hela organisationen och den verksamhet som sker.

Förbundsstämman äger rum vartannat år, senaste stämman ägde rum i maj 2023.

På denna sida finns våra senaste förbundsstämmor. Klicka på det år du är intresserad av för att ta del av protokollen.

Är du förtroendevald?

Du hittar mer information på sidorna för förtroendevalda.