Förbundsstämma - Reumatikerförbundet

Förbundsstämma

Alla medlemmar berörs av förbundsstämman. Ombuden som representerar medlemmarna fattar beslut om inriktningen av förbundets arbete. Det kan handla om allt från stadgar till olika ställningstaganden för forskning. 

Förbundsstämman är vår organisations högst beslutande organ. Det betyder att ingen annan del av organisationen står över stämman, och det som beslutas där styr hela organisationen och den verksamhet som sker.

Förbundsstämman äger rum vartannat år, och nästa stämma är i maj 2023.

På denna sida finns material och information kring våra senaste förbundsstämmor. Klicka på det år du är intresserad av för att ta del av materialet. Du hittar mer information på våra sidor för förtroendevalda:

Förbundstämma 2023

Du hittar all information på sidan för förtroendevalda.

Förbundsstämma 2021

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng