Informatörer och patientskolor

I patientskolan samarbetar primärvården och lokala reumatikerföreningar för att ge information till människor med artros, långvarig smärta eller fibromyalgi. 

Målsättningen är att de kunskaper och erfarenheter som patientutbildningen ger ska ge deltagarna ökade möjligheter att leva ett bra liv.

Deltagarna får konkret och praktisk information om hur de kan göra för att underlätta och förbättra sin situation.


Informatörer

Reumatikerförbundets informatörer är medlemmar som blivit utbildade i att kunna ge patientbaserad information, att sprida kunskap baserad på den egna erfarenheten och att ge stöd och hjälp för människor som lever med reumatisk sjukdom.

Informatörsverksamheten i Reumatikerförbundet växer och gör nytta i många sammanhang. Att samarbeta med primärvården i patientskolor är ett exempel. Att kunna ett annat språk och på det viset kunna finnas som informatör och stöd för de som inte kan svenska är ett annat exempel. Möjligheterna är många.

Informatörsverksamheten är organiserad så att varje distrikt har en ansvarig för distriktets informatörsverksamhet. Reumatikerförbundets kansli ansvarar för utbildningar och föreningarna ansvarar för att vid behov rekrytera nya informatörer.