Bakgrund och mer information - Reumatikerförbundet

Bakgrund och mer information

Det handlar om att ge ökade möjligheter att leva ett bra liv för människor med artros eller långvarig smärta/fibromyalgi. I patientskolan träffar de specialutbildade yrkesgrupper från primärvården och engagerade medlemmar från den lokala reumatikerföreningen och får den kunskap, stöd och hjälp som behövs för att livet med sjukdomen ska bli så lätt som möjligt.

Bakgrunden till att Reumatikerförbundet varit med och tagit fram patientskolor är flera. Många patienter med artros eller långvarig smärta/fibromyalgi (det vill säga icke inflammatoriska reumatiska sjukdomar) har sällan en regelbunden kontakt med sjukvården efter att de fått sin diagnos. Det beror främst på att de ofta fått beskedet att det inte finns något att göra och med det sällan kommer vidare till specialistvård och det var enbart där det fanns patientskolor tidigare.
Reumatikerförbundet menade att även dessa grupper behöver utbildning och hjälp för att leva ett bra liv och tog fram denna metod för samverkan mellan primärvården (främst sjukgymnaster och arbetsterapeuter) och en ”informatör” från den lokala reumatikerföreningen. I och med denna samverkan öppnas nya möjligheter för en mer kontinuerlig behandling av dessa sjukdomar.

Senast tillgängliga forskningen

Den faktabaserade delen i patientskolorna har tagits fram av forskare och kliniskt verksamma sjukgymnaster och arbetsterapeuter med gedigen erfarenhet från arbete med de aktuella patientgrupperna. Innehåll baseras på den senaste tillgängliga forskningen, patienters erfarenheter samt kunskap och kompetens från Reumatikerförbundet och lokala reumatikerföreningar.

På träffarna i patientskolorna ges svar på frågor om sjukdomen, hur den behandlas och vad man själv kan göra för att underlätta. Det ges också plats till mycket erfarenhetsutbyte, både med föreningsombudet och med deltagarna i gruppen.
Teoridelen på cirka 3-4 träffar à 1,5 timmar (kan lokalt variera) följs av en längre period med fysiskt träning. Denna är frivillig, men tanken är att deltagarna sedan skall känna sig så säkra i sitt träningsprogram att de kan sköta det på egen hand.

Ett lättare liv

Detta ger tillsammans deltagarna bredare kunskap om sin egen sjukdom, de blir inspirerade att vara delaktiga i sin egen vård för att på så sätt få en möjlighet till ett lättare liv trots sjukdom.

Ett viktigt inslag i patientskolan är det faktum att behandlingen inte tar slut i och med att skolan är avslutad. Kontinuiteten i behandlingen kan ges genom den lokala reumatikerföreningen. Det sker genom fortsatt anpassad och gemensam träning, till exempel i varmvattenbassäng eller stavgång och med aktiviteter som studiecirklar och föreläsningar. På så sätt lever den sociala gemenskap som skapats under patientskolan vidare.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng