Fakta om Patientskolor

Anpassad träning är bra
  • I dagsläget har vi cirka 150 aktiva informatörer som samverkar i patientskolorna.
  • 2015 samverkade informatörerna i 1380 patientskolor
  • 2014 samverkade informatörerna i 1153 patientskolor
  • 2013 samverkade våra informatörer i 30 smärtskolor och i 1330 artrosskolor. 
  • 2016 genomför Reumatikerförbundet 2 informatörsutbildningar
  • 2015 genomförde Reumatikerförbundet 3 informatörsutbildningarutbildningar
  • 2012 genomförde Reumatikerförbundet tre informatörsutbildningar och 2013 fyra. 
  • 2012 bedrevs över 600 patientskolor med ca 6000 deltagare