Stanley i Älvsborg

Reumatikerförbundet representerat av informatörer behövs och gör nytta i patientskolorna!

”Jag var på lasarettet och då kom en duktig ortoped som opererat mig några gånger emot mig och var pratsugen. Han berömde artrosskolorna och talade om att han hade patienter som haft mycket god nytta av skolorna. Patienter lyssnar inte på sjukgymnaster och än mindre på läkare sa han men på er informatörer lyssnar de. Det visade sig att han hade egen erfarenhet eftersom hans hustru var med (det visste jag inte då!) i den grupp vi avslutade igår. Hon hade haft så god hjälp och tagit till sig så mycket som han själv försökt att förmedla tidigare men tydligen inte nått fram med. Vi fortsatte diskutera nyttan av träning före operation och han hade mer och mer förstått hur viktigt det är. Även det kom upp till diskussion i artrosskolegruppen igår.”

Stanley Sundvall