Yngre och äldre kvinnor ler, med huvudena ihop.

Medlemsstrategi

I slutet av 2018 fick Reumatikerförbundet en ny medlemstrategi

Strategin utgår ifrån Reumatikerförbundets långsiktiga verksamhetsplan 2017–2021 som bland annat säger att förbundet ska bli ännu bättre på att nå fler personer och nya medlemsgrupper med ett erbjudande om medlemskap. 

Vi ska utveckla våra former för aktivitet och engagemang så att de blir mer flexibla och anpassade efter medlemmarnas olika önskemål. Vi ska också behålla våra medlemmar längre, oavsett vilken fas i livet eller i sin sjukdom som de befinner sig i.

Kontakta oss med frågor om medlemsstrategin

Johan Hammarström
Ombudsman, ansvarig för Reumatikerförbundets medlemsstrategi
08 505 805 09 
johan.hammarstrom@reumatiker.se

Anne Stiernquist
Ombudsman
08 505 805 11
[email protected]

Material kring medlemsstrategi och medlemsvärvning

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng