Yngre och äldre kvinnor ler, med huvudena ihop.

Medlemsstrategi

I slutet av 2018 fick Reumatikerförbundet en ny medlemstrategi

Strategin utgår ifrån Reumatikerförbundets långsiktiga verksamhetsplan 2017–2021 som bland annat säger att förbundet ska bli ännu bättre på att nå fler personer och nya medlemsgrupper med ett erbjudande om medlemskap. 

Vi ska utveckla våra former för aktivitet och engagemang så att de blir mer flexibla och anpassade efter medlemmarnas olika önskemål. Vi ska också behålla våra medlemmar längre, oavsett vilken fas i livet eller i sin sjukdom som de befinner sig i.

Kontakta oss med frågor om medlemsstrategin

Johan Hammarström
Ombudsman, ansvarig för Reumatikerförbundets medlemsstrategi
08 505 805 09 
johan.hammarstrom@reumatiker.se

Anne Stiernquist
Ombudsman
08 505 805 11
[email protected]

Material kring medlemsstrategi och medlemsvärvning