BOA-registret

BOA = Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

BOA-registret är ett nationellt kvalitetsregister och förkortningen står för Bättre Omhändertagande av patienter med Artros.  BOA initierades med anledning av de höga sjukskrivningskostnaderna för artros och kunskapen om att endast en bråkdel av alla patienter som opereras på grund av artros har träffat en sjukgymnast vid något tillfälle före operation. Detta trots att information, träning och viktkontroll utgör grunden i artrosbehandling enligt såväl nationella som internationella behandlingsriktlinjer.

Syftet med BOA-registret är att följa upp och optimera grundbehandling för patienter med artros. Med hjälp av registret utvärderas effekterna av behandlingen för artros på upplevd hälsa, livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå. 

Med hjälp av registret utvärderas effekterna av behandlingen för artros på upplevd hälsa, livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå.  Registret används också för forskning om artros.

På BOA’s egna hemsida kan du läsa mer om dem.