Företagssamarbeten - Reumatikerförbundet

Företagssamarbeten

Samarbete börjar med en överenskommelse om vad båda parter vill

Reumatikerförbundet samarbetar gärna med företag!

Vi samarbetar gärna och ofta med företag som hjälper oss att sprida kunskap om de reumatiska sjukdomarna, att påverka beslutsfattare i frågor som är viktiga för reumatiker, att stötta reumatologisk forskning och att ge stöd åt reumatiker.

Hög trovärdighet

Att ha hög trovärdighet är väldigt viktigt för alla, och kanske speciellt för intresseorganisationer som är beroende av trovärdigheten för att kunna påverka beslutsfattare. Som intresseorganisation måste vi vara opartiska och inte gå någon annans ärende, utöver de vi arbetar för – reumatikerna.

För att inte skada vår trovärdighet sker alla samarbeten öppet så att alla kan se att samarbetet sker på rätt sätt och enligt de regler som finns.

Anseendeindex 2019

Undersöknings- och analysföretaget Sifo Kantar gör en årlig undersökning som de kallar för Anseendeindex Organisationer. Enligt undersökningar är Reumatikerförbundet i topp bland de undersökta som har ett gott anseende. Läs mer om anseendeindex här.

Stöd för organisationen när det gäller företagssamarbeten

Vi har en policy som styr hur samarbetet med företag ska gå till. Det finns också en särskild handledning till distrikt och föreningar och en mall för lokala samarbetsavtal/överenskommelser.

Samtliga dokument finns här!

Reumatikerförbundets samarbete med läkemedelsföretag

Förbundet samarbetar med flera läkemedelsföretag i olika projekt. Sök aktuella projekt i Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng