Hem » Om oss » Vår organisation och verksamhet » Samarbeten » Företagssamarbeten

Företagssamarbeten

Samarbete börjar med en överenskommelse om vad båda parter vill

Reumatikerförbundet samarbetar gärna med företag!

Vi samarbetar gärna och ofta med företag som hjälper oss att sprida kunskap om de reumatiska sjukdomarna, att påverka beslutsfattare i frågor som är viktiga för reumatiker, att stötta reumatologisk forskning och att ge stöd åt reumatiker.

Hög trovärdighet

Att ha hög trovärdighet är väldigt viktigt för alla, och kanske speciellt för intresseorganisationer som är beroende av trovärdigheten för att kunna påverka beslutsfattare. Som intresseorganisation måste vi vara opartiska och inte gå någon annans ärende, utöver de vi arbetar för – reumatikerna.

För att inte skada vår trovärdighet sker alla samarbeten öppet så att alla kan se att samarbetet sker på rätt sätt och enligt de regler som finns.

Anseendeindex 2019

Undersöknings- och analysföretaget Sifo Kantar gör en årlig undersökning som de kallar för Anseendeindex Organisationer. Enligt undersökningen 2019 var Reumatikerförbundet en av fyra organisationer blad de undersökta som hade ett gott anseende.
Läs hela rapporten här.

Stöd för organisationen när det gäller företagssamarbeten

Vi har en policy som styr hur samarbetet med företag ska gå till. Det finns också en särskild handledning till distrikt och föreningar och en mall för lokala samarbetsavtal/överenskommelser.

Samtliga dokument finns här!

Reumatikerförbundets samarbete med läkemedelsföretag

Förbundet samarbetar med flera läkemedelsföretag i olika projekt. Sök aktuella projekt i Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.