damm spenshult

FoU Spenshult

Patientnära forskning

FoU Spenshult är ett fristående forskningscentrum lokaliserat i anslutning till Vårdcentralen Bäckagård i Halmstad. Verksamheten bedrevs fram till juni 2014 under närmare 15 år vid Spenshult sjukhus utanför Halmstad. Forskningen bedrivs också i nära samverkan med patienter vad det gäller planering och uppföljning av vetenskapliga studier. Målet är att vara på nationell och internationell ledande nivå vad det gäller epidemiologisk, klinisk och patientnära forskning med fokus på artritsjukdomar, artros och långvarig smärta. Under flera år har verksamheten drivit en frågelinje i samarbete med Reumatikerförbundet, som också är verksamhetens instiftare och största bidragsgivare.

Klicka här för att komma till FoU-centrum