Hälsa Välkommen

De reumatiska sjukdomarna är många och komplexa, och är förenade med smärta och trötthet. Hur går det då i vårdmötet när patienten saknar ord för att förklara var det gör ont?

I januari 2010 påbörjades projektet Hälsa Välkommen, med syftet att utifrån ett brukarperspektiv utveckla och testa verktyg för vårdpersonalens möte med personer med reumatisk sjukdom och utländsk härkomst.

Projektet avslutades i december 2012 och resulterade i en handledning för vårdpersonal.

Nedan finns bilagor att läsa eller ladda hem som pdf.

When pain speaks different languages

Helping non-Nordic patients suffering with pain in a multicultural care setting. Download our guide to culture, communication and understanding below (PDF-format).

When pain speaks different languages
“När smärtan talar olika språk”. En handledning och ett diskussionsunderlag i första hand för primärvården
Hälsa Välkommen slutrapport
Citatsamling Hälsa Välkommen
Sammanställning av de fokusgruppsdiskussioner och djupintervjuer som genomförts i projektet