Hälsa Välkommen

De reumatiska sjukdomarna är många och komplexa, och är förenade med smärta och trötthet. Hur går det då i vårdmötet när patienten saknar ord för att förklara var det gör ont?

I januari 2010 påbörjades projektet Hälsa Välkommen, med syftet att utifrån ett brukarperspektiv utveckla och testa verktyg för vårdpersonalens möte med personer med reumatisk sjukdom och utländsk härkomst.

Projektet avslutades i december 2012 och resulterade i en handledning för vårdpersonal.

Nedan finns bilagor att läsa eller ladda hem som pdf.

When pain speaks different languages

Helping non-Nordic patients suffering with pain in a multicultural care setting. Download our guide to culture, communication and understanding below (PDF-format).

When pain speaks different languages
”När smärtan talar olika språk”. En handledning och ett diskussionsunderlag i första hand för primärvården
Hälsa Välkommen slutrapport
Citatsamling Hälsa Välkommen
Sammanställning av de fokusgruppsdiskussioner och djupintervjuer som genomförts i projektet

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng