Internationellt samarbete - Reumatikerförbundet

Internationellt samarbete

Nordiskt samarbete

Reumatikerförbundet samarbetar med de andra nordiska reumatikerorganisationerna genom Nordiskt Reumaråd, NRR.

Samarbetet i Norden syftar i första hand till erfarenhetsutbyte och intressepolitiskt arbete kring gemensamma frågor i Norden. Samordningen sker via NRR och ordförandeskapet växlar mellan länderna.

Europeiskt samarbete

Inom Europa sker det mesta samarbetet inom EULAR/PARE, där PARE är patientorganisationen inom EULAR.

EULAR

EULAR står för The European League against Rheumatism och är europeisk samarbetsorganisation för påverkansarbete och informationsspridning i reumatiska frågor. De har en årlig kongress i Europa, med olika teman kring reumatisk sjukdom. Reumatikerförbundet har en invald representant i en av kommittéerna och deltar varje år på kongressen.

Läs mer om EULAR här.
Läs Rapport från EULAR här.

PARE

PARE står för People with Arthritis/Rheumatism in Europe och är patientorganisationernas del inom EULAR.

Edgar Stene Prize Competition

Edgar Stene Prize Competition är en uppsatstävling som arrangeras varje år av EULAR och PARE Temat för tävlingen är ”Att leva med reumatism”.

Varje land får skicka ett bidrag. Reumatikerförbundet samlar in de svenska bidragen och väljer med hjälp av en jury vilken uppsats som ska gå vidare till EULAR. Vinnaren av hela uppsatstävlingen blir (av EULAR) bjuden till EULAR:s årliga kongress.

Andra internationella organisationer vi samarbetar med

ENFA

ENFA, European Network of Fibromyalgia Association, har sedan starten varit engagerad i bildandet av en europeisk organisation för patienter med kronisk smärta; PAE, Pain Alliance Europé. 

Läs mer om ENFA här.

LUPUS EUROPE

LUPUS Europe arbetar för att sprida kunskap om SLE genom att informera allmänhet och sjukvård och har som mål att alla som har SLE ska garanteras god hälso- och sjukvård. 

Läs mer om LUPUS Europe här.

FESCA

FESCA, Federation of European Scleroderma Associations, arbetar för människor med sklerodermi och dess anhöriga.

Läs mer om FESCA här.

ETHEL

EHTEL, European Health Telematics Association, ger expertråd och utbildningsmöjligheter för personer och organisationer som arbetar inom området för digital sjukvård. 

Läs mer om EHTEL här.

ACR

ACR står för American College of Rheumatology.

Läs mer här.  

CYPLAR

Vi har också ett samarbete med Cyperns motsvarighet till Reumatikerförbundet där vi bland annat arrangerat en patientpartnerutbildning. 

Årliga internationella diagnosdagar

Några reumatiska diagnoser har en internationell diagnosdag, där organisationer från hela världen tillsammans arbetar för att höja kunskapen om diagnosen. Dessa internationella diagnosdagar är:

  • SLE-dagen 10 maj
  • Fibro-dagen 12 maj
  • Sklerodermi-dagen 29 juni
  • Internationella Reumatikerdagen 12 oktober
  • Osteoporos-dagen 20 oktober

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng