EUMUSC.NET - Reumatikerförbundet

EUMUSC.NET

Reumatikerförbundet är samarbetspartner i projektet EUMUSC.NET

Syftet med projektet är att skapa ett Informationsnätverk kring rörelseorganens sjukdomar.

EULAR är inte officiell partner men projektet planerar att EULAR ska utforma och integrera nätverkets hemsida i EULAR:s vanliga hemsida.

Projektet avslutades 2013 och resultatet presenterades på Eular i Madrid.

Besök hemsidan här(engelsk)

Mål för projektet är att skapa Informationsnätverket och hemsidan, samt att ta reda på uppdaterade fakta om rörelseorganens sjukdomars ekonomiska osv. effekter. Utveckla en standard för bästa vård och behandling, utveckla kvalitetskriterier. Undersöka nuläget vad det gäller bästa vård och behandling och kvalitetskriterier. Identifiera hinder för bästa möjliga vård och påvisa och sprida goda exempel och slutligen föreslå evidensbaserade rekommendationer till EU gällande bästa möjliga vård och behandling.

Arbetet genomförs i fem arbetsgrupper och arbetsgrupp 1 har tagit fram uppdaterade fakta om rörelseorganens sjukdomars ekonomiska osv. effekter och det leds av Royal Cornwall Hospital. Arbetsgrupp 2 har utvecklat en standard för bästa vård och behandling och det leds Allgemeines Krankenhaus Wien. Arbetsgrupp 3 har utvecklat kvalitetskriterier, undersökt nuläget vad det gäller bästa vård och behandling och kvalitetskriterier och det leds av Lunds Universitet. Arbetsgrupp 4 har identifierat hinder för bästa möjliga vård, ska påvisa och sprida goda exempel och slutligen föreslå evidensbaserade rekommendationer till EU gällande bästa möjliga vård och behandling och det leds av Diakonhjemmet Sykehus Oslo. Slutligen har arbetsgrupp 5 skapat Informationsnätverket och hemsidan och det leds av Royal Cornwall Hospital.

Projektägare är Royal Cornwall Hospital Department of Rheumatology, och projektledare är prof. AD Woolf och partners är bl. a:

 • Latvian Rheumatic’s Association,
 • Allgemeines Krankenhaus Wien Klinik für Innere Medizin III Klinische Abteilung für Rheumatologie prof. Josef Smolen,
 • Leiden University Medical School Ferdinand Breedveld,
 • MORSE projektet Lunds Universitet Ingemar Petersson,
 • René Descartes University Paris Maxime Dougados,
 • Diakonhjemmet Sykehus Oslo Norway prof. Tore Kvien och Till Uhlig,
 • Finland Tuulikki Sokka,
 • Deutsches Rheuma-Forschungszentrum (DRFZ) Berlin Germany Angela Zink,
 • Cyprus League against Rheumatism,
 • Dutch Rheumatism Patients League Reumapatientenbond Maarten de Wit och Jopie Verhoeven,
 • Neil Betteridge Arthritis Care England,
 • samt Reumatikerorganisationer från Frankrike, Tyskland, Polen, Belgien, Spanien, Portugal osv. Partnerskapet kommer slutligen att omfatta ca 20 partners samt 20 experter, beslutsfattare osv. som ska tillföra kunskap och kontakter under projektet gång.

Arbetsgrupperna kompletteras av en ledningsgrupp, en spridnings- och informationsgrupp och av en utvärderingsgrupp. Det är främst i dessa grupper Reumatikerförbundet är aktivt i. Projektägaren Cornwall Royal Hospital ser Reumatikerförbundet som en mycket viktig partner i dessa grupper eftersom vi har stor erfarenhet av transnationellt arbete. Vi ska alltså medverka i ledningen och utvärdering av projektet, samt när det gäller att sprida resultatet och påverka beslutsfattare både i Sverige och i Europa. Medverkande från Reumatikerförbundet i projektet under de olika faser och arbetspaket som ingår blir projektutvecklare m.m. I spridningsarbetet bidrar förbundsordföranden, generalsekreteraren, förbundsstyrelsen och ledningsgruppen genom att löpande i relevanta sammanhang informera om projektet och dess resultat.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng