Hem » Om oss » Vår organisation och verksamhet » Samarbeten » Internationellt samarbete » Internationellt utvecklingsarbete

Internationellt utvecklingsarbete

En viktig del av det internationella arbetet är utvecklingsarbete med andra länder.

Samarbete med Sri Lanka

I samarbete med MyRight (funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingsarbete) genomförs ett utvecklingsprojekt i Sri Lanka. En ny reumatikerförening har bildats i Sri Lanka och arbete pågår nu för att bygga upp och stärka den nya organisationen.

Reumatikerförbundet stödjer också ett hjälpprojekt i Indien, för människor med reumatiska sjukdomar, med behov av såväl reumatologisk som ortopedisk vård, läs professor Urban Rydholms dokument om hur arbetet bedrivs. Reumatikerförbundet har bland annat finansierat en jeep och ett vattenfilter.

Samarbete Med Kenya

I Kenya råder det skriande brist på reumatologer och följaktligen går många med reumatiska sjukdomar odiagnosticerade och obehandlade. Detta är en av anledningarna till att DrOmondi Oyoo, reumatolog från Nairobi tillsammans med professor Tony Woolf, reumatolog från Cornwall Hospital i England, sökte och fick anslag till att utbilda läkare, annan sjukvårdspersonal och patienter från olika delar av Kenya.

Den senaste rapporten om vårt ​samarbetsprojekt i Kenya kan du läsa ​​här.​​