Reuma Utveckling AB - Reumatikerförbundet

Reuma Utveckling AB

Reuma Utveckling AB är ett bolag som helt ägs av Reumatikerförbundet. 

Bolaget arbetar med utbildningar för vården och testning av förpackningar.

Lättöppnat och lätthanterligt

Genom Reuma Utveckling arbetar Reumatikerförbundet för att företag ska erbjuda konsumenter lättöppnade förpackningar och lätthanterliga produkter.

Omkring 1,5 miljoner människor i Sverige har nedsatt handfunktion, och många av dem har det på grund av en reumatisk sjukdom. Även om det är viktigast för människor med nedsatt handfunktion att produkterna är lätta att hantera gynnar det alla konsumenter, och produkternas och förpackningarnas utformning blir då en konkurrensfaktor för företagen.

Läs mer här om hur vi jobbar med att förbättra förpackningar för personer med reumatisk sjukdom!

Utbildning för personal inom vården

Reuma Utveckling erbjuder kurser och utbildningar för personal inom vården. Syftet är att vårdpersonal som möter patienter med en reumatisk sjukdom ska kunna ge tidig diagnos och rätt behandling. Fler än 2 000 personer har hittills deltagit i någon av Reuma Utvecklings kurser.

Läs mer och se planerade kurser för dig som arbetar i vården.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng