Hem » Om oss » Vår organisation och verksamhet » Samarbeten » Reuma Utveckling AB

Reuma Utveckling AB

Reuma Utveckling AB är ett bolag som helt ägs av Reumatikerförbundet. 

Bolaget arbetar med utbildningar för vården och testning av förpackningar.

Lättöppnat och lätthanterligt

Genom Reuma Utveckling arbetar Reumatikerförbundet för att företag ska erbjuda konsumenter lättöppnade förpackningar och lätthanterliga produkter.

Omkring 1,5 miljoner människor i Sverige har nedsatt handfunktion, och många av dem har det på grund av en reumatisk sjukdom. Även om det är viktigast för människor med nedsatt handfunktion att produkterna är lätta att hantera gynnar det alla konsumenter, och produkternas och förpackningarnas utformning blir då en konkurrensfaktor för företagen.

Läs mer här om hur vi jobbar med att förbättra förpackningar för personer med reumatisk sjukdom!

Utbildning för personal inom vården

Reuma Utveckling erbjuder kurser och utbildningar för personal inom vården. Syftet är att vårdpersonal som möter patienter med en reumatisk sjukdom ska kunna ge tidig diagnos och rätt behandling. Fler än 2 000 personer har hittills deltagit i någon av Reuma Utvecklings kurser.

Läs mer och se planerade kurser för dig som arbetar i vården.