Unga Reumatiker

Unga Reumatiker finns för barn, ungdomar och unga vuxna upp till 30 år med reumatisk sjukdom, och arbetar för att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar!

Reumatikerförbundet har ett nära samarbete med Unga Reumatiker. Tillsammans driver vi gemensamma frågor och projekt som berör alla våra medlemmar. Vi har representanter på varandras stämmor och adjungerade i varandras styrelser. Sedan hösten 2019 delar vi också kansli. Medlemmar i Reumatikerförbundet som är upp till 30 år kan kostnadsfritt vara medlemmar även i Unga Reumatiker.

Unga Reumatiker skapar mötesplatser, exempelvis nationella läger, sprider information och kunskap om reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna, och driver opinion och påverkansarbete för unga reumatikers rättigheter i samhället, hälso- och sjukvården, skola, utbildning, arbetsliv och forskning. Med sin forskningsfond arbetar Unga Reumatiker också med insamling och utdelning till klinisk forskning som rör reumatisk sjukdom hos barn, ungdomar och unga vuxna.