Ortopedklinik i Linköping belönas med patientsäkerhetsstipendium för färre vårdskador - Reumatikerförbundet

Ortopedklinik i Linköping belönas med patientsäkerhetsstipendium för färre vårdskador

2013 inrättade Reumatikerförbundet, Svensk Ortopedisk Förening, SOF, och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, tillsammans ett stipendium som kallas Patientsäkerhetsstipendiet.

– De förbättringar som vi belönar kräver inte stora investeringar i vården. Det handlar om att kunna visa att man systematiskt arbetar på ett bättre sätt för ökad patientsäkerhet. Det har ortopedkliniken i Linköping visat att de gjort, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Ines Pais, sjuksköterska på ortopedkliniken, har lett arbetet med att förändra rutinerna på kliniken. Idag arbetar medarbetarna på kliniken för att förhindra undvikbara vårdskador som trycksår.

Birgitta Lagerqvist, representant från Svensk ortopedisk förening, deltog på utdelningen och höll en föreläsning om patientsäkerhet.

-Kulturen på arbetsplatsen är en framgångsfaktor för allt patientsäkerhetsarbete. Den är helt avgörande för hur allt kvalitetsarbete går. Hur man pratar med och behandlar varandra avgör hur bra det går för patienterna, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare, överläkare ortopedi.


Faktaruta
Detta har ortopedkliniken belönats för:
Ortopedkliniken vid Linköpings universitetssjukhus har minskat användningen av kvarliggande urinkateterar, KAD, efter operation. För att undvika skadlig blåsöverfyllnad görs regelbundna kontroller med bilddiagnostik av urinblåsa, Individuell bedömning görs vid behov av urintappning och engångstappning i istället för KAD. Detta arbetssätt har nästan halverat antalet urinvägsinfektioner.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng