Patientsäkerhetsarbete minskar risken för vårdskador - Reumatikerförbundet

Patientsäkerhetsarbete minskar risken för vårdskador

Idag är det Internationella patientsäkerhetsdagen – en dag som grundar sig på en av läkaretikens viktigaste principer, att inte åsamka skada. Genom att arbeta med patientsäkerhet ökar möjligheterna att minska på skador som sker inom vården.

Reumatikerförbundet delar sedan 2013 ut ett stipendium till de kliniker som har visat att de minskar risken för vårdskador genom att arbeta strukturerat med patientsäkerhetsfrågor. Det kan handla om insikter som kan användas för att minska risken att äldre personer råkar ut för fallolyckor, exempelvis med bättre belysning och rörelselarm, och det kan handla om att minska risken att drabbas av infektioner för den som får en protes.

Stipendiet delas ut årligen och i samarbete med Svensk Ortopedisk Förening, och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags patientsäkerhetsstipendium.

Tidigare mottagare av patientsäkerhetsstipendium:

  • Nya rutiner halverade vårdrelaterade urinvägsinfektioner på Skånes Universitetssjukhus. Patienter med kateter får nu denna avvecklad inom 24 timmar efter operation varefter blåsfyllnad kontrolleras efter avveckling.
  • Genom ett strukturerat förbättringsarbete som involverade vårdpersonalen lyckades Ortopediska kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset minska andelen oönskade händelser vid höftproteskirurgi med drygt 30 procent, samtidigt som antalet operationer ökade med drygt 50 procent.
  • Oskarshamns ortopedklinik arbetade under många år arbetat med att sänka antalet protesrelaterade infektioner, och kunde visa upp siffror som bekräftar ett mycket framgångsrikt arbete till gagn för de patienter som opererades.
  • Ortopediska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus belönades för sitt systematiska arbete med att använda de nationella kvalitetsregistren. Det ledde till ny kunskap om hur problem och komplikationer uppstår i vården. Tack vare nyvunna insikter om äldres fallolyckor köptes ny belysning, till exempel nattlampor i vägguttag, och modernare rörelselarm. De analyserade även data ur Höftprotesregistret och Knäprotesregistret som visade på höga siffror vad gäller återinläggningar efter operation. De undersöker nu om det finns ett samband mellan återinläggningen och operationen som sådan. I Palliativregistret tittade de på antalet dödsfall och hur dokumentationen om vården fördes in i daganteckningarna. Det ledde till förbättrade rutiner vid vården av patientens munhälsa, läkemedelsinsättning och efterlevandesamtal med de anhöriga.
  • Patienter som genomgår total knäartrosplastik skrivs ut från ortopediska kliniken vid Falu lasarett dagen efter operation. På grund av den begränsade tid som finns för fysioterapiinsatser har kliniken utvecklat en ny metod för att ge information och behandling till patienterna. Det vinnande projektet består av ett e-hälsostöd i 1177.se som gör det möjligt för patienter att få information, utbildningsinstruktioner med videor och e-postfunktion för att kommunicera med fysioterapeuten.

Läs mer om Internationella Patientsäkerhetsdagen på WHO:s hemsida.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng