Hem » Påverkan » Intressepolitiskt program » ​Ett inkluderande arbetsliv

​Ett inkluderande arbetsliv

För att kroniskt sjuka ska kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden behövs ett flexibelt socialförsäkringssystem.

Arbetsgivaren måste veta att det finns ett skyddsnät när reumatikern är sjukskriven och den sjuke måste veta att den kan klara sig trots sjukdomsskov.

De flesta anpassningar av arbetsplatser är bra för alla arbetstagare. Höj- och sänkbara skrivbord är till exempel hälsofrämjande även för friska ryggar. Andra åtgärder som flexibla arbetstider och förståelse för reumatikerns speciella situation är förstås en tillgång för alla arbetstagare.

I perioder – och för vissa – kan en person med sjukdomar i rörelseorganen sakna förmåga att arbeta och då är det viktigt att den personen ändå får en levnadsstandard som går att leva på. Tryggheten i det är en viktig del i processen att bli friskare och få ett bättre liv.

Reumatikerförbundet anser att socialförsäkringen ska omfatta alla, vara gemensam och solidariskt finansierad. Alla människor ska ges möjlighet att arbeta till hundra procent av sin förmåga och kunna försörja sig på det. Om ens förmåga är 90 procent av en heltid är det orimligt att kräva att en person ska vara sjukskriven 25 procent. Det är slöseri med resurser och arbetskraft. Ett mer flexibelt sjukskrivningssystem skulle ge ett större arbetskraftsutbud och större möjligheter till egenförsörjning. Både samhället och individen vinner på ett mer flexibelt system.

Reumatikerförbundet vill:

  • Att kontinuerligt stöd ges till arbetsgivare som anställer människor med funktionsnedsättning, inte bara i samband med anställningstillfället.
  • Att alla ska ges möjlighet att arbeta efter funktionsförmåga.
  • Att möjlighet ska finnas till ökad flexibilitet med fler nivåer för sjukskrivning och sjukersättning än de som finns idag.
  • Att även arbete under få timmar ska ge utdelning i form av sjukpenninggrundande inkomst, SGI.


Vårt intressepolitiska arbete