Jämlik rehabilitering

Reumatikerförbundets vision är ett samhälle där alla kan vara delaktiga. Kunskap, tillgänglighet, god vård och stöd till rehabilitering gör detta möjligt för människor med sjukdom i rörelseorganen.

Rehabilitering är ofta helt avgörande för att kroniskt sjuka människor ska kunna leva ett aktivt liv. Rehabiliteringen ska vara individuellt anpassad och kan till exempel bestå av teamrehabilitering på sjukhus, träning i varmvattenbassäng eller klimatvård.

Regionerna prioriterar rehabilitering och klimatvård olika och ibland inte alls. Ofta sägs anledningarna vara att man tror att biologiska läkemedel har gjort att rehabilitering inte längre behövs. Detta är fel – rehabilitering är bra för alla.

Biologiska läkemedel beräknas fungera bra för en tredjedel av alla med reumatisk sjukdom, hyggligt för en tredjedel och inte alls för en tredjedel. För de två sista grupperna är rehabilitering särskilt viktigt, den leder ofta till en friskare individ och sparar därför både personligt lidande och samhällsresurser.

Reumatikerförbundet vill:

  • Att ett statligt, nationellt rehabiliteringsstöd införs.
  • Att en rehabiliteringskoordinator inrättas i varje region.
  • Att en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) inrättas i alla landets kommuner.


Vårt intressepolitiska arbete

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng