Valåret 2018 - Reumatikerförbundet

Valåret 2018

Alla ska ha möjlighet till ett aktivt liv. Därför vill Reumatikerförbundet ha ett statligt aktivitetsstöd.

Rätt till rörelse – Valfråga 2018

Reumatikerförbundets valfråga 2018 handlar om allas rätt till rörelse. För att kunna vara i rörelse som reumatiker är rehabilitering helt avgörande. Den ska vara individuellt anpassad och kan till exempel bestå av klimatvård, träning i varmvattenbassäng eller teamrehabilitering på sjukhus. Tillgången till rehabilitering är olika idag, landsting, regioner och kommuner prioriterar olika, vilket leder till en ojämlik vård. På flera håll har till exempel möjligheten till klimatvård helt tagits bort. Ofta sägs anledningen vara att biologiska läkemedel gjort att man felaktigt tror att rehabilitering i form av träning och rörelse inte längre behövs.

Därför föreslår Reumatikerförbundet:

  • Inför ett statligt, nationellt rehabiliteringsstöd.
  • Inrätta en tjänst som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i varje kommun.

Inrätta en tjänst som rehabiliteringskoordinator i varje landsting.

Reumatikerförbundets valenkät

Rätten till rörelse är Reumatikerförbundets valfråga. Förbundet har därför låtit göra en enkät där vi frågat alla riksdagskandidater på valbar plats hur de ställer sig till ett statligt rehabiliteringsstöd, som landsting och regioner skulle kunna söka medel från. Ett sådant stöd skulle kunna bidra till en god och jämlik rehabilitering oavsett bostadsort. Enkäten skickades till 532 mottagare och svarsfrekvensen blev 55 procent. Enkäten genomfördes av Westanders.

Så här blev resultatet: 

Klicka på bilden

Reumatikerförbundet har tagit fram foldern För allas rätt till rörelse som beskriver våra förslag hur flera ska få tillgång till rehabilitering.

Rehabenkäten 2018
Broschyr – För allas rätt till rörelse
Rätt till rörelse – Handlingsplan för distrikt och föreningar
Valfråga 2018 – Rätt till rörelse – Fakta, tips och verktyg

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng