Hem » Påverkan » Valåret 2018 » Centerpartiets kommundagar

Centerpartiets kommundagar

I början av året var reumatikerförbundet med under Centerpartiets kommundagar. Lotta Håkansson, förbundsordförande, pratade rörelse med bland andra Annie Lööf.

För att fler ska få tillgång till rehabilitering vill Reumatikerförbundet att det införs ett statligt rehabiliteringsstöd, kopplat till reumatisk sjukdom, där landsting och kommuner kan ansöka om pengar. Det skulle ge fler ett friskare och mer aktivt liv, med högre livskvalitet och färre sjukskrivningar.