Lotta Håkansson - Reumatikerförbundet

Lotta Håkansson


Ledning

Förbundsordförande

E-post: [email protected]

Mobil: 072-566 35 77

Lotta Håkansson har suttit som ordförande för Reumatikerförbundet sedan 2017. Som ordförande sitter hon med i olika arbetsgrupper, som exempelvis Forskningsrådet och Vetenskapliga nämnden. Lotta sitter även med i Funktionsrätt Sveriges styrelse.

Lotta har gått treårig humanistisk linje och har varit kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun, ledamot i EU:s regionkommitté, ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings internationella beredning. Hon har också arbetat som senior rådgivare.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng