Lotta Håkansson

Förbundsordförande
Mobil: 072-566 35 77

Lotta Håkansson har gått treårig humanistisk linje och har varit kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun, ledamot i EU:s regionkommitté, ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings internationella beredning. Hon har också arbetat på Hegeli Public Affairs som senior rådgivare.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!